Home Museum Location About us Publications / Expo Picture gallery

 

 

 

 

Pieter Bruegel and Mechelen

Publication - 'Pieter Bruegel, Mayken Verhulst en Mechelen'
Het begin van een wonderlijke schildersdynastie en de nauwe contacten van Pieter Bruegel met zijn Mechelse schoonfamilie.
ISBN 978 94 639 65415 - 21,50
Order: Exhibitions International

 

 

 

 

---------------------

 

 

Publications

De Zotte Schilders. Moraalridders van het penseel rond Bosch, Bruegel en Brouwer
Drs. Jan Op de Beeck - Dr. Eric De Bruyn

 
An art-historical and iconographical approach
of 32 comic paintings and the relation
with Middle Dutch literature.
   
255 pp. 152 ill.
Ed.: Nl.
(summary in
Fr. - E. - D.)
     

 

Works of: Hieronymus Bosch - J.W. de Cock - Jan Mandyn - Frans Verbeeck - Jan Verbeeck - H. Baldung Grien - Jan Massy - Maerten Van Cleve - Pieter Brueghel - Otto Venius - Joos Van Craesbeeck - Jan Steen - e.a.

 

 

 

 

 

Home Museum Location About us Publications / Expo Picture gallery